Roadmapa produktů ProID

Roadmapa obsahuje přehled jednotlivých kroků ve vývoji našich produktů. Úpravy a rozšíření jsou děleny podle účelu, na uživatelské metody a nástroje pro správce. Jsou zde jak dokončené funkcionality, tak i výhled do budoucího rozvoje.

timeline_pre_loader
Nové funkcionality a rozvoj produktů

7/2021 ProID se transformuje do cloudu jako SaaS

S ohledem na budoucí rozvoj našich nástrojů jsme začali postupně transformovat ProID do podoby cloudové služby.
Přejít na článek

Uživatelská metoda

 

8/2021 Multifaktorové přihlášení do VPN Cisco AnyConnect bez hesla

Uživatel se přihlásí pomocí ProID Mobile do VPN Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, bez nutnosti použití uživatelského jména a hesla.
Přejít na článek

Nástroj pro správce

 

8/2021 Ochrana mobilních aplikací nástrojem Talsec

ProID Portal a mobilní aplikace byly doplněny o framework Talsec, který zobrazuje indetifikované hrozby a bezpečnostní rizika.
Přejít na článek

Uživatelská metoda

 

9/2021 Aplikace ProID Mobile na App Store a Google Play

Naše aplikace ProID Mobile je nyní veřejně dostupná na platformách App Store (pro iOS) a Google Play (pro Android).
Přejít na článek

Připravujeme

9/2021 Úprava UX rozhraní v ProID Portal

Úprava uživatelského rozhraní ProID Portal pro začlenění nových funkcí a metod.

Uživatelská metoda

 

10/2021 Doplnění dalších autentizačních metod do ProID Portal

Rozšíření ProID Portal o správu nové uživatelské metody – ProID Bittron, čipovou kartu a TPM čip.