ProID Domain
Výstavba PKI a podpora infraštruktúry

Budovanie doménových PKI a výstavba certifikačných autorít vrátane prevádzkovej, havarijnej a bezpečnostnej dokumentácie.

Dozvedieť sa viac

Aplikačná podpora a ochrana infraštruktúry v jednej platforme

ProID Domain je ucelené riešenie pre správu infraštruktúry organizácií, uchovávanie digitálnych kľúčov a certifikátov a ich aplikačnej podpore. Umožňuje automatizovať celý rad činností a predchádzať bezpečnostným incidentom. Je postavené na technológiách Active Directory a PKI. Základom je správa digitálnych certifikátov a komunikácia s certifikačnou autoritou.

Naše riešenie digitálnej dôveryhodnosti organizácií

Budovanie certifikačných autorít (CA)

Základom dôveryhodnej infraštruktúry organizácie je certifikačná autorita (CA). Tá riadi celý životný cyklus certifikátov – od ich vydania, až po zneplatnenie či exspiráciu v prípade odchodu zamestnanca, či bezpečnostnom incidente. Naše riešenie je dvojvrstvové. Je založené na oddelenej koreňovej certifikačnej autorite a samostatných, vydávajúcich certifikačných autoritách (používateľských a systémových).

Platforma ProID podporuje ako certifikáty používateľské (napr. na vytváranie elektronických podpisov), tak i technologické (napr. na komunikáciu medzi prístrojmi a serverom), to všetko s napojením na autentizačné nástroje a nadstavbové moduly.

Získať ponuku

Brožúra zadarmo:

Ochrana infraštruktúry organizácie s PKI a budovanie certifikačných autorít

Stiahnuť brožúru

Tvorba certifikačných politík

Zabezpečenie infraštruktúry organizácie nie je len o technológiách – je takisto o procesoch. K našim riešeniam preto dodávame i všetky potrebné podklady. Jedná sa predovšetkým o prevádzkovú dokumentáciu, havarijnú dokumentáciu a certifikačné vykonávacie smernice.

Naše certifikačné politiky definujú spôsob vydávania certifikátov, ich správu, zneplatnenie a všetky ďalšie činnosti. Sú vydávané pre jednotlivé typy certifikátov. Definujú tiež, ako postupovať v prípade havárie či bezpečnostných incidentov.

Získať ponuku

Dodávky, inštalácia a sprevádzkovanie HSM modulov

Súčasťou našich projektov je i hardvérové riešenie infraštruktury – dodávky a nastavenie vlastných HSM modulov, ktoré zaisťujú bezpečné uchovávanie kryptografických kľúčov.

HSM (Hardware Security Module) sú špeciálne servery, vybavené prvkami vysokej ochrany. Tie znemožňujú prístup k chráneným informáciám a zaisťujú dôveryhodnosť kryptografických operácií.
Tieto zariadenia dokážeme nielen dodať a nakonfigurovať, ale i prepojiť s ekosystémom vašej organizácie a PKI infraštruktúrou.

Získať ponuku

Architektúra PKI (Public Key Infrastructure)
základ bezpečnosti organizácie

Technológia PKI je založená na asymetrickej kryptografii, podpore certifikačných autorít a systéme certifikátov X.509. V rámci PKI systému získa každý používateľ či prístroj elektronickú verziu svojej osobnej identity a certifikát. PKI umožňuje jednoznačnú kontrolu používateľov i tokov dát s overením ich pôvodu a integrity. Certifikačná autorita je aplikácia, ktorej hlavnou úlohou je vystavenie certifikátov.

Zaujalo vás naše riešenie? Kontaktujte nás


    [honeypot honeypot-155]

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.