Bezpečný obeh dokumentov a ich šifrovanie

Ochrana digitalizovaných dokumentov je základnou potrebou každého úradu či firmy. Nástroje ProID pomocou uložených kľúčov bezpečne šifrujú ako prihlásenie do jednotlivých zariadení, tak i odosielané dáta. Tým zaistia ich bezpečný obeh a nemennosť.

Dozvedieť sa viac

Podpora digitalizácie a šifrovanie dokumentov

Potrebujete si bezpečne vymieňať elektronické dokumenty? Zmluvy, informácie o klientoch či bankové údaje? ProID bezpečne zašifruje odosielané súbory, alebo ich označí elektronickým podpisom.

Na ochranu firemných dát využívame kvalifikované prostriedky s uloženými certifikátmi (typicky čipové karty ProID). Certifikáty obsluhujú verejné kľúče na šifrovanie odosielaných súborov i súkromné kľúče na vytváranie elektronických podpisov. Tieto prostriedky bezpečne uchovávajú i ďalšie certifikáty na ovládanie prístrojov či kancelárskych aplikácií.

Pokročilé šifrovanie na zabezpečenie digitálnej komunikácie

Autentizačný prostriedok na bezpečné prihlásenie a uchovávanie certifikátov

Kryptografické kľúče na bezpečné šifrovanie odosielaných súborov

Aplikácie na správu životného cyklu certifikátov a používateľov

Ochrana proti hekerským útokom a optimalizácia nákladov

  • Naše nástroje pomáhajú chrániť digitálnu identitu organizácií a bezpečné odovzdávanie súborov medzi nimi i medzi zamestnancami
  • Okrem samotného šifrovania chránia prístup do počítačov a úložísk pomocou dvojfaktorovej autentizácie
  • Je možné ich prepojiť s kancelárskymi prístrojmi a optimalizovať tak náklady na tlač
  • Ich použitie zabráni únikom dát a hekerským útokom na vašu infraštruktúru
Získať ponuku

Zaujalo vás naše riešenie? Kontaktujte nás


    [honeypot honeypot-155]

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.