Podpora zavedenia princípu
Zero Trust (Nulovej dôvery)

Zvýšte zabezpečenie svojej organizácie zavedením princípu Zero Trust. Naše nástroje a technológie vám k tomu dopomôžu.

Dozvedieť sa viac

Moderná organizácia má vnútorný perimeter pod trvalou kontrolou a každý prístup overuje. To je Zero Trust.

Vyvíjame nástroje a riešenia, ktoré vám pomôžu aplikovať túto metódu. ProID pokrýva predovšetkým oblasť digitálnej identity.


Automatická kontrola užívateľov pri každom prihlásení.

Overenie identity serverov a prístrojov pri každom pripojení do siete.

Správu kryptografického materiálu a digitálnych certifikátov v reálnom čase.

Princíp Zero Trust na zaistenie vnútornej bezpečnosti organizácie

Metodológia Zero Trust Security znamená, že každé prihlásenie a každá akcia, vykonaná vo vnútri infraštruktúry organizácie, je považovaná za nedôveryhodnú. Aby bola vykonaná, musí byť overená jej pravosť a zabezpečenie.

Dôvodom tohto prístupu je predovšetkým prudký rozvoj digitalizácie a množstvo používaných systémov. Stále viac zamestnancov taktiež pracuje z domova či používa rôzne mobilné zariadenia. Tradičný prístup k bezpečnosti sa tak stáva zastaraným – dáta a systémy môžu byť ľahko kompromitované a prelomené.

Získať ponuku

Tri piliere ochrany so Zero Trust

Zavedenie nulovej dôveryhodnosti pomáha riešiť základné bezpečnostné problémy, ako je phishing, malware, kompromitácia prihlasovacích údajov, odpočúvanie vzdialených prístupov či ohrozenie prístrojov.

Cieľom je zabezpečenie troch hlavných bodov vo vnútri organizácie: užívateľov, ich zariadení a systémov, do ktorých sa prihlasujú.

 • Užívatelia môžu mať prístup iba do systémov, ktoré bezpodmienečne potrebujú k svojej práci. Každý prístup je podmienený multifaktorovou autentizáciou.
 • Koncové body (počítače, servery, mobilné telefóny …) sú pri každej požiadavke na prístup kontrolované a je overené ich oprávnenie.
 • Aplikácia a infraštruktúra umožňujú prístup iba tým užívateľom, ktorí majú nastavené potrebné oprávnenia, a to iba z dôveryhodných zariadení.
Získať ponuku

Brožúra zdarma:

Ochrana infraštruktúry organizácie s PKI a budovanie certifikačných autorít

Všetko o našich technológiách, postupoch a nadstavbových riešeniach v detailnej brožúre.

Stiahnuť brožúru

Platforma ProID ako súčasť zavedenia Zero Trust

Architektúra platformy ProID je koncipovaná tak, aby jej jednotlivé komponenty podporovali zavedenie metódy Zero Trust Security.

 • ProID Multifaktor je súbor nástrojov pre multifaktorové, single sign-on prihlásenie užívateľov do počítačov a cloudov.
 • Key Management Systém (KMS) rieši v reálnom čase digitálnu identitu prístrojov, serverov a IoT.
 • Každé prihlásenie je vždy kontrolované voči aktuálnym certifikátom, prístup bez certifikátu nie je možný.
 • Životný cyklus certifikátov riešia nadstavbové moduly pre ich správu a automatizáciu zložitých operácií.
 • Všetky akcie sú zastrešené a neustále overované voči systému interných certifikačných autorít, ktoré sú fyzicky vybudované na HSM (high security moduloch).
Získať ponuku

Zaujalo vás naše riešenie? Kontaktujte nás


  [honeypot honeypot-155]

  Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.