Riešenie pre nemocnice, polikliniky a zdravotnícke zariadenia

Zabezpečíme vaše dáta i nemocničné priestory, máme však i riešenie na jednoduché podpisovanie eReceptov a ePreskripcií, či automatizované pečatenie laboratórnych vzoriek.

Dozvedieť sa viac

Zaistenie kyberbezpečnosti a digitálnej identity
pre nemocnice i zdravotníkov

Medzi našich zákazníkov patria najväčšie české nemocnice, zdravotnícke ústavy či lekárske zariadenia. Pracujeme však i pre farmaceutické firmy. Vďaka tomu poznáme potreby nielen samotného odboru, ale i konkrétnych organizácií, a dokážeme im ponúknuť riešenie pre ich odbor.

Využitie nástrojov ProID v zdravotníctve

Ochrana nemocníc pred hekerskými útokmi

Nástroje ProID zabezpečujú šifrované prihlásenie do počítačov a nemocničných systémov. Administratívny personál využíva dvojfaktorovú autentizáciu, ktorá chráni infraštruktúru pred krádežou hesiel.

Súčasne dodávame i nadstavbové moduly na správu a automatizáciu životného cyklu používateľov a ich oprávnení – napríklad kartové centrum na správu vydaných kariet, databázu na zálohovanie všetkých vydaných certifikátov, či modul na automatickú obnovu tých exspirovaných.

Získať ponuku

Riešenie pre laboratórnu medicínu a výskumné pracoviská

  • Laboratóriá využívajú náš nástroj na hromadné pečatenie medzilaborných vzoriek – kvalifikovanú elektronickú pečať ProID QSeal.
  • Naše systémy na zaistenie bezpečnosti lekárskych prístrojov a ich digitálnej identity dokážu napríklad automaticky podpisovať výsledky vyšetrení z mamografov či iných vyšetrení.
  • Pre výskumné pracoviská, spolupracujúce s externými odborníkmi, máme technológiu na bezpečné vzdialené pripojenie, šifrovaný obeh dokumentov či podpisovanie grantových projektov.
Získať ponuku

Prípadová štúdia:

Nasadenie elektronickej pečate ProID QSeal
v Nemocnici České Budějovice

Stiahnuť štúdiu

Elektronické podpisovanie eReceptov, eNeschopeniek a ePreskripcií

Naše autentizačné nástroje umožňujú vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu na podpisovanie eNeschopeniek či eReceptov. Lekári, ktorí využívajú na podpisovanie certifikáty vydané verejnou certifikačnou autoritou eIdentity, ich môžu mať bezpečne uložené v čipových kartách.

Pre lekárov sme tiež vyvinuli nástroj na zapamätanie hodnoty QPINu a jeho viacnásobné použitie – nemusia ho teda zadávať ručne pri každej signatúre lekárskej správy.

Získať ponuku

Čipové karty na ochranu vstupov na operačné sály

Naše čipové karty ProID umožňujú personalizovanú potlač – môžu plniť funkciu identifikačného preukazu na ochranu nemocničných priestorov a laboratórií.

Karty však môžu plniť i rad ďalších funkcií. Lekári ich môžu používať ako kvalifikovaný prostriedok na elektronické podpisovanie eReceptov, a personál zas ako nástroj na zapnutie počítačov či evidenciu dochádzky.

Získať ponuku

Zaujalo vás naše riešenie? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.