Řešení pro nemocnice, polikliniky a zdravotnická zařízení

Zabezpečíme vaše data i nemocniční prostory, máme však i řešení pro snadné podepisování eReceptů a ePreskripcí či automatizované pečetění laboratorních vzorků.

Dozvědět se víc

Zajištění kyberbezpečnosti a digitální identity
pro nemocnice i zdravotníky

Mezi naše zákazníky patří největší české nemocnice, zdravotnické ústavy či lékařská zařízení. Pracujeme však i pro farmaceutické firmy. Díky tomu známe potřeby nejen samotného oboru, ale i konkrétních organizací a dokážeme jim nabídnout řešení pro jejich obor.

Využití nástrojů ProID ve zdravotnictví

Elektronické podepisování eReceptů, eNeschopenek a ePreskripcí

Naše autentizační nástroje umožňují vytvářet kvalifikovaný elektronický podpis pro podepisování eNeschopenek či eReceptů. Lékaři, kteří využívají pro podepisování certifikáty vydané veřejnou certifikační autoritou eIdentity je mohou mít bezpečně uloženy v čipových kartách.

Pro lékaře jsme také vyvinuly nástroj pro zapamatování hodnoty QPINu a jeho vícenásobné použití – nemusí jej tedy zadávat ručně při každé signatuře lékařské zprávy.

Získat nabídku

Řešení pro laboratorní medicínu a výzkumná pracoviště

  • Laboratoře využívají náš nástroj pro hromadné pečetění mezilaborních vzorků – kvalifikovanou elektronickou pečeť ProID QSeal.
  • Naše systémy pro zajištění bezpečnosti lékařských přístrojů a jejich digitální identity dokáží například automaticky podepisovat výsledky vyšetření z mamografů či jiných vyšetření.
  • Pro výzkumná pracoviště, spolupracující s externími odborníky máme technologii pro bezpečné vzdálené připojení, šifrovaný oběh dokumentů či podepisování grantových projektů.
Získat nabídku

Případová studie:

Nasazení elektronické pečeti ProID QSeal
v Nemocnici České Budějovice

Dávkové pečetění archivů lékařských zpráv a laboratorních vzorků.

Stáhnout studii

Ochrana nemocnic proti hackerským útokům

Nástroje ProID zabezpečují šifrované přihlášením do počítačů a nemocničních systémů. Administrativní personál využívá dvoufaktorovou autentizaci, která chrání infrastrukturu před zcizením hesel.

Zároveň dodáváme i nástavbové moduly pro správu a automatizaci životního cyklu uživatelů a jejich oprávnění –  například kartové centrum pro správu vydaných karet, databázi pro zálohování všech vydaných certifikátů či modul pro automatickou obnovu těch expirovaných.

Získat nabídku

Čipové karty pro ochranu vstupů do operačních sálů

Naše čipové karty ProID umožňují personalizovaný potisk  – mohou plnit funkci identifikačního průkazu pro ochranu nemocničních prostor a laboratoří.

Karty však mohou plnit i řadu dalších funkcí. Lékaři je mohou používat jako kvalifikovaný prostředek pro elektronické podepisování eReceptů a personál zase jako nástroj pro zapnutí počítačů či evidenci docházky.

Zobrazit produkt

Zjistěte svůj security index

Otestujte úroveň zabezpečení svého úřadu či firmy v našem unikátním online testu.
Zjistěte možná ohrožení a způsoby, jak jim zabránit.

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracování osobních údajů.