Řešení pro nemocnice, polikliniky a zdravotnická zařízení

Zabezpečíme vaše data i nemocniční prostory, máme však i řešení pro snadné podepisování eReceptů a ePreskripcí či automatizované pečetění laboratorních vzorků.

Dozvědět se víc

Zajištění kyberbezpečnosti a digitální identity
pro nemocnice i zdravotníky

Mezi naše zákazníky patří největší české nemocnice, zdravotnické ústavy či lékařská zařízení. Pracujeme však i pro farmaceutické firmy. Díky tomu známe potřeby nejen samotného oboru, ale i konkrétních organizací a dokážeme jim nabídnout řešení pro jejich obor.

Využití nástrojů ProID ve zdravotnictví

Ochrana nemocnic proti hackerským útokům

Nástroje ProID zabezpečují šifrované přihlášením do počítačů a nemocničních systémů. Administrativní personál využívá dvoufaktorovou autentizaci, která chrání infrastrukturu před zcizením hesel.

Zároveň dodáváme i nástavbové moduly pro správu a automatizaci životního cyklu uživatelů a jejich oprávnění –  například kartové centrum pro správu vydaných karet, databázi pro zálohování všech vydaných certifikátů či modul pro automatickou obnovu těch expirovaných.

Získat nabídku

Řešení pro laboratorní medicínu a výzkumná pracoviště

  • Laboratoře využívají náš nástroj pro hromadné pečetění mezilaborních vzorků – kvalifikovanou elektronickou pečeť ProID QSeal.
  • Naše systémy pro zajištění bezpečnosti lékařských přístrojů a jejich digitální identity dokáží například automaticky podepisovat výsledky vyšetření z mamografů či jiných vyšetření.
  • Pro výzkumná pracoviště, spolupracující s externími odborníky máme technologii pro bezpečné vzdálené připojení, šifrovaný oběh dokumentů či podepisování grantových projektů.
Získat nabídku

Případová studie:

Nasazení elektronické pečeti ProID QSeal
v Nemocnici České Budějovice

Dávkové pečetění archivů lékařských zpráv a laboratorních vzorků.

Stáhnout studii

Elektronické podepisování eReceptů, eNeschopenek a ePreskripcí

Naše autentizační nástroje umožňují vytvářet kvalifikovaný elektronický podpis pro podepisování eNeschopenek či eReceptů. Lékaři, kteří využívají pro podepisování certifikáty vydané veřejnou certifikační autoritou eIdentity je mohou mít bezpečně uloženy v čipových kartách.

Pro lékaře jsme také vyvinuly nástroj pro zapamatování hodnoty QPINu a jeho vícenásobné použití – nemusí jej tedy zadávat ručně při každé signatuře lékařské zprávy.

Získat nabídku

Čipové karty pro ochranu vstupů do operačních sálů

Naše čipové karty ProID umožňují personalizovaný potisk  – mohou plnit funkci identifikačního průkazu pro ochranu nemocničních prostor a laboratoří.

Karty však mohou plnit i řadu dalších funkcí. Lékaři je mohou používat jako kvalifikovaný prostředek pro elektronické podepisování eReceptů a personál zase jako nástroj pro zapnutí počítačů či evidenci docházky.

Zobrazit produkt

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.