Řešení pro prvky kritické infrastruktury

Pomůžeme vám splnit požadavky na informační bezpečnost vaší organizace dle zákona o krizovém řízení a krizového zákona.

Dozvědět se víc

Ochrana celků důležitých pro fungování státu

Byla vaše organizace zařazena do segmentu kritické infrastruktury? Pak musíte zpracovat plán krizové připravenosti a splnit celou řadu konkrétních požadavků. Naše nástroje vám pomohou splnit zejména části týkající se informační, administrativní a personální bezpečnosti.

Hlavní oblasti, ve kterých vám pomůžeme splnit
požadavky na krizovou připravenost

Zvláště chráněné prostory

Pomocí čipových karet ProID budete mít vždy pod kontrolou pohyb osob ve vnitřním perimetru vašich areálů

Identifikace a autentizace

Tvorbu, distribuci a změny složitých hesel nahradíme bezpečným dvoufaktorovým přihlášením

Infrastruktura veřejných klíčů

Vytvoříme funkční ekosystém uživatelských i technologických certifikátů a veřejných klíčů

Kdo spadá do kritické infrastruktury?

Kritickou infrastrukturou se dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení rozumí prvek, jehož narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

O zařazení rozhoduje MVČR a spadají do ní organizace z oblasti energetiky, vodního hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, dopravy či informačních systémů, ale i z finančního trhu a veřejné správy.

Pomůžeme vám splnit povinnosti z toho plynoucí.

Zjistit více

Případová studie:

Komplexní řešení zaměstnanecké identity
v Centru pro regionální rozvoj ČR

Elektronický podpis, dvoufaktorová autentizace, průkaz státního zaměstnance a nástavbové moduly k PKI certifikátům.

Stáhnout studii

Eliminace uživatelských i technologických rizik

Při zajištění informační bezpečnosti vám pomůžeme ve dvou základních oblastech:

Uživatelský pohled – skupina požadavků týkajících se práce s hesly, přístupů k účtům, přístupů třetích stran, logováním a identitou.

Technologický pohled – požadavky na systémovou bezpečnost, šifrovaná připojení, používání certifikátů (veřejných i soukromých), řízení logického přístupu a evidenci událostí.

K našim řešením dodáváme i bezpečnostní a havarijní dokumentaci.

Zjistit více

Zjistěte svůj security index

Otestujte úroveň zabezpečení svého úřadu či firmy v našem unikátním online testu.
Zjistěte možná ohrožení a způsoby, jak jim zabránit.

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.