Řešení ProID pro konkrétní obor

Prvky kritické infrastruktury

Řešení informační bezpečnosti pro energetiku, vodárenství, telekomunikace a utility
Dozvědět se více

Ochrana systémů a organizací důležitých pro fungování státu

Naše nástroje pomohou splnit požadavky na informační, administrativní a personální bezpečnost pro organizace, spadajících do prvků kritické infrastruktury státu dle zákona o krizovém řízení a související legislativy.

streamline-icon-phone-monitor-exchange@140x140

Smart metering

Ochrana a šifrování zasílaných dat z měřících soustav

streamline-icon-server-lock@140x140

OT infrastruktura

Ochrana vzdálených přístupů k dávkovačům, serverům a datovým koncentrátorům.

icon_01

Přístroje i zaměstnanci

Spolehlivá digitální identita pro zaměstnance i technická zařízení.

Digitální bezpečnost kritické infrastruktury

Kritickou infrastrukturou se rozumí prvek, jehož narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu a základních životních potřeb obyvatelstva. Spadají do ní organizace z oblasti energetiky, vodního hospodářství, potravinářství, dopravy či informačních systémů.

Pokud jste byli zařazeni do této skupiny, pomůžeme vám splnit základní povinnosti. Pomocí čipových karet ProID budete mít vždy pod kontrolou pohyb osob ve vnitřním perimetru vašich areálů.

Tvorbu, distribuci a změny složitých hesel pro přihlášení do systémů nahradíme bezpečným dvoufaktorovým přihlášením.

Vytvoříme funkční infrastrukturu veřejných klíčů a uživatelských i technologických certifikátů.

Zjistit více

Brožura zdarma

Průmyslový podnik, utility a energetika – Bezpečná pracovní identita a ochrana infrastruktury

Stáhnout

Eliminace uživatelských i technologických rizik

Při zajištění informační bezpečnosti vám pomůžeme ve dvou základních oblastech:

Uživatelský pohled – skupina požadavků týkajících se práce s hesly, přístupů k účtům, přístupů třetích stran, logováním a identitou.

Technologický pohled – požadavky na systémovou bezpečnost, šifrovaná připojení, používání certifikátů (veřejných i soukromých), řízení logického přístupu a evidenci událostí.

K našim řešením dodáváme i bezpečnostní a havarijní dokumentaci.

Zjistit více

Vybrané projekty

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.