Řešení pro prvky kritické infrastruktury

Pomůžeme vám splnit požadavky na informační bezpečnost vaší organizace dle zákona o krizovém řízení a krizového zákona.

Dozvědět se víc

Ochrana celků důležitých pro fungování státu

Byla vaše organizace zařazena do segmentu kritické infrastruktury? Pak musíte zpracovat plán krizové připravenosti a splnit celou řadu konkrétních požadavků. Naše nástroje vám pomohou splnit zejména části týkající se informační, administrativní a personální bezpečnosti.

Zvláště chráněné prostory

Pomocí čipových karet ProID budete mít vždy pod kontrolou pohyb osob ve vnitřním perimetru vašich areálů

Identifikace a autentizace

Tvorbu, distribuci a změny složitých hesel nahradíme bezpečným dvoufaktorovým přihlášením

Infrastruktura veřejných klíčů

Vytvoříme funkční ekosystém uživatelských i technologických certifikátů a veřejných klíčů

Kdo spadá do kritické infrastruktury?

Kritickou infrastrukturou se dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení rozumí prvek, jehož narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

O zařazení rozhoduje MVČR a spadají do ní organizace z oblasti energetiky, vodního hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, dopravy či informačních systémů, ale i z finančního trhu a veřejné správy.

Pomůžeme vám splnit povinnosti z toho plynoucí.

Zjistit více

Brožura zdarma

Průmyslový podnik, utility a energetika – Bezpečná pracovní identita a ochrana infrastruktury

Stáhnout

Eliminace uživatelských i technologických rizik

Při zajištění informační bezpečnosti vám pomůžeme ve dvou základních oblastech:

Uživatelský pohled – skupina požadavků týkajících se práce s hesly, přístupů k účtům, přístupů třetích stran, logováním a identitou.

Technologický pohled – požadavky na systémovou bezpečnost, šifrovaná připojení, používání certifikátů (veřejných i soukromých), řízení logického přístupu a evidenci událostí.

K našim řešením dodáváme i bezpečnostní a havarijní dokumentaci.

Zjistit více

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.