Řešení ProID pro konkrétní obor

Splnění eIDAS, TISAX či ISO 27001

Naše technologie vám pomohou splnit oborové normy a směrnice
Dozvědět se více

Technické řešení pro oborové normy, směrnice a vyhlášky

streamline-icon-laptop-lock@140x140

Ochrana přístupů

Bezpečné, šifrované přihlášení do systémů a počítačů pomocí nástrojů pro dvoufaktorovou autentizaci.

ico-lock-network-95df5ec9i7pw9julw3hfpd

Kryptografie

Šifrování elektronických dokumentů pomocí soukromých klíčů a elektronických podpisů.

streamline-icon-browser-page-hierarchy@140x140

Kontrola

Správa uživatelů a jejich oprávnění pomocí uživatelských certifikátů a modulů pro správu životního cyklu.

Povinná legislativa pro vyšší kyberbezpečnost

Na řadu oborů se vztahují konkrétní normy a směrnice, jejichž splnění je nutné pro činnost v daném segmentu. My nabízíme technické řešení, které vám pomůže tyto povinnosti splnit.

TISAX

Oborová norma TISAX se týká automobilového průmyslu. Cílem je zajištění bezpečné práce s informacemi a jejich přenosu. Naše řešení splňují požadavky na nejvyšší úroveň zabezpečení v celé řadě bodů.

Evropská směrnice eIDAS

Definuje pravidla pro práci s elektronickým podpisem. Naše řešení jsou uvedena na evropském trust listu certifikovaných nástrojů pro nejvyšší úroveň podpisu a pečeti (úroveň “kvalifikovaný”).

Zákon o kybernetické bezpečnosti a ISO 27001

Vztahují se na organizace spadající do prvků kritické infrastruktury a na mnoho dalších. Také ony vyžadují zavedení dvoufaktorové autentizace do systémů a počítačů organizace.

Bezpečná digitální identita zaměstnanců

Bezpečná pracovní identita je základem řešení ProID. Díky dvoufaktorové autentizaci a uživatelským certifikátům mají přístup do firemních systémů pouze bezpečně identifikovaní a autentizovaní uživatelé. Uživatelské účty jsou vytvářeny pouze odpovědnými správci. Vytváření uživatelských účtů podléhá vždy procesu schválení a v případě odchodu zaměstnance jsou jeho účty deaktivovány.

Nástroje ProID podporují též bezpečné šifrování odesílaných dokumentů či přihlášení do systémů (např. šifrované přihlášení do VPN).

Získat nabídku

Access Management – přiřazení a správa přístupových práv

Správu přístupových práv zajišťují v ProID jak nástroje pro autentizaci (čipové karty, mobilní aplikace, bittron), tak i nástavbové moduly pro správu životního cyklu těchto oprávnění a certifikátů.

V platformě ProID spravuje přístupová práva uživatelů vyškolená osoba pomocí nástavbových aplikací. Přístupová práva na základě certifikátů jsou pravidelně kontrolována. Přihlášení do systémů a zařízení jsou navíc šifrována.

Získat nabídku

Vybrané projekty

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás


    [honeypot honeypot-155]

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.