Ochrana identity zaměstnance

Nástroje pro dvoufaktorové a multifaktorové ověření

Digitální klíče firemních systémů, počítačů a VPN s možností vzájemné kombinace
Dozvědět se více

Chraňte nejcennější majetek své organizace. Data.

80 % hackerských útoků je způsobeno prolomením či zcizením slabých přihlašovacích údajů. Využití nástrojů pro multifaktorovou autentizaci je nejúčinnějším řešením tohoto problému.

streamline-icon-laptop-lock@140x140

Jednoduchost

Snadné nasazení, snadné použití, snadná správa, s možností vzájemné kombinace.

streamline-icon-single-man-hierachy@140x140

Identita

Naše řešení pokrývá všechny uživatelské scénáře uvnitř organizace.

streamline-icon-server-lock@140x140

Bezpečnost

Pracujeme s moderními kryptografickými algoritmy a data uchováváme na zabezpečených HSM serverech.

Proč multifaktorová autentizace?

Někdo musí, někdo může, všichni by měli…

Zavedení nástrojů pro bezpečné, multifaktorové přihlášení do firemních systémů a počítačů zaměstnance je vyžadováno celou řadou nařízení a oborových norem. Ačkoliv se názvosloví liší (multifaktorová, dvoufaktorová, vícefaktorová atd.), je tím vždy myšlena stejná věc: náhrada slabých hesel za nástroje, které dokáží šifrovat přihlášení uživatele a přidávají do tohoto procesu bezpečnostní faktor navíc.

Multifaktorová autentizace = něco mám (token, aplikace, čipová karta) + něco vím/něco jsem (PIN, otisk prstu…)

Tento způsob přihlašování přímo vyžaduje:

  • Zákon o kybernetické bezpečnosti a související vyhlášky
  • Vyhláška o kritické infrastruktuře
  • Evropské směrnice pro kyberbezpečnost NIS a NIS 2
  • ISO normy 27001 či TISAX (pro automotive)
  • GDPR pro ochranu citlivých dat
    …a mnoho dalších

ProID nabízí komplexní řešení pro bezpečný přístup do firemních dat

Základní scénáře použití dvoufaktorové (2FA) a multifaktorové (MFA) autentizace ProID

Dvoufaktorová autentizace do firemních systémů pomocí mobilní aplikace ProID

icon_multifactor_grey

Dostupné nástroje pro zaměstnance

Autentizační nástroje a moduly ProID

Jedná se o čipové karty ProID, USB token a mobilní aplikaci ProID Mobile. Základní vlastností všech produktů je spolehlivost, absolutní bezpečnost, jednoduché ovládání a příjemné uživatelské prostředí. Čipové karty ProID navíc dokáží vytvářet kvalifikovaný elektronický podpis dle nařízení eIDAS.

Moduly pro řízení digitálních certifikátů

Všechny nástroje je možné doplnit o nástavbové moduly, které umožňují správcům organizací automatizovat složité operace nad digitálními certifikáty a kryptografickými klíči. Uživatelům zase pomáhají s jejich aktualizací a brání jejich expiraci.

ProID je ucelená platforma pro bezpečnou digitální identitu zaměstnanců i organizace.

Vybrané projekty

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.