Hardwarové komponenty

Dodávky a instalace HSM modulů

Prodej, dodávka, pronájem i instalace HSM serverů Thales a Entrust
Dozvědět se více

Bezpečná úložiště kryptografických dat a digitálních klíčů

HSM moduly (Hardware Security Module) jsou hardwarovou součástí PKI infrastruktury. Zajišťují ochranu všech citlivých dat společnosti, zejména certifikačních autorit, kryptografických klíčů či systémových SSL cretifikátů. Tyto moduly instalujeme i prodáváme.

HSM server jako kotva důvěry uvnitř organizace

Centrální bod důvěry je základem kryptografického systému organizace. Digitální zabezpečení závisí na kryptografických klíčích, které šifrují a dešifrují data a provádí funkce, jako je podepisování či ověřování podpisů a další kryptografické operace. Tyto klíče musí být chráněny ve speciálních zařízeních.

Proto v našich projektech využíváme HSM moduly firem Thales (dříve Gemalto) a Entrust. Tato zařízení dokážeme nejen dodat a nakonfigurovat, ale i propojit s ekosystémem vaší organizace a PKI infrastrukturou.

Kromě samotné instalace vám zprostředkujeme i jejich přímý prodej.

Entrust_Logo_TAGLINE_(1)

HSM moduly Entrust (nShield HSM)

Entrust přináší komplexní a pokročilá řešení zabezpečení dat, která zákazníkům umožňují vytvořit silnou ochranu napříč zařízeními, procesy, platformami a prostředím. nShield HSM jsou zařízení odolná proti neoprávněné manipulaci, která chrání nejcitlivější data zákazníků.

Poskytují bezpečné prostředí pro generování silných kryptografických klíčů a provádění kryptografických operací, včetně šifrování, dešifrování, podepisování a ověřování. U nShield HSM klíče nikdy neopouštějí fyzické HSM v nechráněné podobě.

HSM moduly Thales (dříve Gemalto)

Vysoce zabezpečená zařízení, odolná proti neoprávněné manipulaci, nabízející špičkový výkon. Chrání celý životní cyklus kryptografických klíčů v rámci ověřených omezení Thales Luna Network HSM. Tento přístup zařazuje výrobky Thales mezi nejdůvěryhodnější HSM pro všeobecné použití na trhu.

Na rozdíl od jiných metod úložiště klíčů, které přesouvají klíče mimo HSM do „důvěryhodné vrstvy“, v modulech Thales jsou kryptografická data vždy pod fyzickou i logickou ochranou.

Tato zařízení buď instalujeme v rámci našich řešení, nebo prodáváme jako samostatné produkty. Kontaktujte nás pro získání konkrétní nabídky.

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.