PKI infrastruktura
pro zaručený elektronický podpis

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Optimalizovat proces vydávání a zjednodušit správu karet a certifikátů pro vytváření elektronického podpisu v rámci interní PKI infrastruktury

Co zákazník potřeboval

  • Přizpůsobení komponent na míru zákazníka.
  • Čipové karty a čtečky.

Dodávané řešení MONET+

  • Implementace systému pro správu a recyklaci karet ProID+.
  • Napojení na interní certifikační infrastrukturu a certifikační autoritu na platformě MS Windows Server
  • Přizpůsobení komponent na míru zákazníka
  • Čipové karty a čtečky.

Přínos dodaného řešení pro zákazníka

Systém je využíván nejen pro vydávání certifikátů interní certifikační autoritou na čipové karty, ale přináší i lepší evidence vydaných karet a jejich stavů a snadnější správu (vydávání, odblokování, recyklaci) karet.

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás.

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.