Riešenie pre štátnu správu, mestá a zriaďované organizácie

Kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovaná elektronická pečať, dvojfaktorová autentizácia do počítačov a spisových služieb, či preukaz štátneho zamestnanca. To všetko v jednej platforme vrátane infraštruktúry.

Dozvedieť sa viac

Medzi našich zákazníkov patria najdôležitejšie štátne inštitúcie, ministerstvá, či samosprávy. Pomáhame im zavádzať kvalifikovaný elektronický podpis i pečať, implementujeme modernú PKI infraštruktúru a prepájame do nej certifikačné autority vrátane privátnych kľúčov.

Naše riešenia sú v súlade so stratégiou
pre zvýšenie kyberbezpečnosti úradov IROP


Dodávame autentizačné prostriedky, ktoré môžu plniť i funkciu preukazov štátneho zamestnanca.


Implementujeme konkrétne funkcie, vyvinuté špeciálne na použitie vnútri úradov (napr. elektronický podpis).


Vyvíjame rozširujúce moduly pre automatizovanú správu vydaných certifikátov a ochranu infraštruktúry.

Nástroje ProID pre moderné úrady a ich zamestnancov

Riešenie nielen na kvalifikovaný elektronický podpis

Naše čipové karty vytvárajú kvalifikovaný elektronický podpis podľa nariadenia eIDAS a umožňujú podpisovanie e-mailov, súborov, PDF dokumentov či obrazovej dokumentácie.

Plnia však celý rad ďalších funkcií – umožňujú dvojfaktorovú autentizáciu do spisových služieb a počítačov, či šifrované pripojenie do VPN. Také isté funkcie má i autentizačný token Bittron.

Karty umožňujú personalizovanú potlač na služobný preukaz štátneho zamestnanca.

Získať ponuku

Nadstavbové moduly a rozšírenie

Pre splnenie zákona o kybernetickej bezpečnosti, nariadení eIDAS a ďalšej legislatívy sme pre štátnu správu vytvorili rozsiahle nadstavbové riešenia:

  • Jednoduché dvojfaktorové prihlásenie do počítačov a systémov, ktoré nahrádza povinné dvanásťmiestne heslá
  • Modul na zapamätanie QPINu a ľahké podpisovanie dokumentov bez nutnosti neustále zadávať QPIN ručne
  • Modul na jednoduchú obnovu exspirujúcich certifikátov priamo koncovými používateľmi
  • Modul na automatické zasielanie alertov o blížiacej sa exspirácii certifikátov či vydanie nových, a veľa ďalších modulov
Získať ponuku

Kvalifikovaná elektronická pečať ProID QSeal

Elektronická pečať ProID QSeal je inovatívne riešenie na hromadné pečatenie pomocou čipovej karty s kvalifikovaným certifikátom, pripojenej priamo k serveru organizácie.

Dokážete ju ľahko nainštalovať sami a ihneď začať používať. Bez problémov zvláda hromadné pečatenie – až 1700 pečatí za hodinu! Jej výkon sa dá jednoducho znásobiť pridaním ďalšej karty.

Pri pečatení neplatíte za každú vystavenú pečať, samotné pečatenie prebieha vnútri vašej organizácie bez ďalších nákladov.

Získať ponuku

Zaujalo vás naše riešenie? Kontaktujte nás


    [honeypot honeypot-155]

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.