Technická špecifikácia čipových kariet ProID

Čipové karty ProID+ProID+Q (a ProID QSeal) – technická specifikace

ProID+Q

Kvalifikovaný elektronický podpis s jednou kartou pro každou situaci.

Bezpečnost certifikovaného prostředku QSCD pro:

 • úřady státní správy a samosprávy
 • lékaře nebo zdravotnické zařízení
 • právní a notářskou kancelář
 • kvalifikovanou certifikační autoritu

ProID+

Poskytněte bezpečnou dvou faktorovou autentizaci vašim zaměstnancům, nebo klientům. Vaše systémy si ochranu zaslouží, ať už jste:

 • finanční instituce
 • telekomunikační operátor
 • zdravotnické zařízení
 • výrobní podnik
 • a vlastně kdokoliv…

ProID QSeal

Jedná se o speciální kartu pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí.

Připojuje se přímo do serveru organizace a následně umožňuje hromadné pečetění dle nařízení eIDAS.

Kompletní informace naleznete na samostatné stránce o elektronickém pečetění v ProID.

 

Konkrétní srovnání čipových karet

 

Funkce

ProID+Q

ProID+

ProID QSeal

silná dvoufaktorová autentizace ano ano ne
elektronický podpis ano ano ne
bezpečné uložení kryptografických klíčů na čipu ano ano ano
varianta čipové karty nebo tokenu ano ano ano
bezdrátové mobilní řešení ano ano ne
uložení certifikátů třetích stran ano ano ano
automatická obnova certifikátů ano ano ne
integrace s RFID aplikacemi (vstup, tisk, stravování) ano ano ne
grafická personalizace karty ano ano ne
možnost recyklace karty / tokenu ano ano ne
nastavení specifických bezpečnostních politik ne ano ne
karta/token je certifikovaným kvalifikovaným prostředkem (QSCD) ano ne ano
kvalifikovaný elektronický podpis (dle eIDAS) ano ne ne
kvalifikovaná elektronická pečeť (dle eIDAS) ne ne ano

Karty ProID+ a ProID+Q

DVOUFAKTOROVÁ AUTENTIZACE

 • do operačního systému MS Windows
 • na WWW servery
 • do VPN

ELEKTRONICKÉ PODEPISOVÁNÍ

 • e-mailů
 • souborů, dokumentů,
 • dat webových/PDF formulářů,
 • obrazové dokumentace

(DE-)ŠIFROVÁNÍ

 • e-mailů, souborů, dat

VIZUÁLNÍ IDENTIFIKACE

 • potisk karty osobními údaji držitele

PŘÍSTUP DO PROSTOR, EVIDENCE DOCHÁZKY, STRAVOVACÍ SYSTÉMY

 • využití bezkontaktního čipu karty

NEJČASTĚJI VYUŽÍVÁNO V APLIKACÍCH

 • přihlášení (Smartcard Logon) v doméně s Active Directory
 • Google Chrome (klientská SSL autentizace)
 • MS Internet Explorer (klientská SSL autentizace)
 • MS Office (elektronický podpis dokumentů)
 • MS Outlook (elektronický podpis e-mailů, šifrování e-mailů)
 • Cisco VPN Client (autentizace do VPN)
 • Šifrování souborů EFS
 • Microsoft VPN
 • Autentizace na IIS s mapováním na doménového uživatele
 • Adobe Reader (elektronický podpis dokumentů)
 • Mozilla Firefox (klientská SSL autentizace)
 • Mozilla Thunderbird (elektronický podpis e-mailů, dešifrování e-mailů, klientská SSL autentizace na mail servery)
 • McAfee Endpoint Encryption (pre-boot autentizace a šifrování disků)

ProID+QProID+ lze použít v řadě dalších aplikací, které podporují kryptografické standardy Microsoft CryptoAPI, Cryptography Next Generation nebo PKCS#11. Aplikace třetích stran nemusí být specificky připravovány pro práci s kartami ProID; stačí, když používají standardní mechanismy kryptografických operací.

 • Windows Vista a vyšší, 32 i 64 bitů,
 • Windows Server 2003 SP1 a vyšší
 • Linux Ubuntu, CnetOS a RedHat (poslední 2 distribuce)
 • Mac OS X (poslední 2 distribuce)

VYSOKÁ MÍRA INTEROPERABILITY

Díky důslednému dodržování standardních formátů a rozhraní dosahuje ProID vysokou míru interoperability s operačními systémy, čtečkami a aplikacemi třetích stran.

 • ISO 7816 1-4
 • PC/SC (interoperabilita čteček)
 • JavaCard, GlobalPlatform (platforma čipu)
 • Smart Card Minidriver Specification
 • MS CryptoAPI (CAPI)/ (CAPI2), Cryptography Next Generation (CNG)
 • Microsoft Base Smart Card Crypto Provider/Microsoft Smart Card Key Storage Provider
 • PKCS#11 (aplikační rozhraní)
 • PKCS#7/CMS (formát zabezpečení dat)
 • PKCS#12 (import klíčů)
 • PKCS#10, SPKAC (žádosti o certifikáty)
 • MS XEnroll / CertEnroll (generování žádostí o certifikáty)
 • 509 (certifikáty)
 • S/MIME (zabezpečení e-mailových zpráv)

Díky kryptografickému koprocesoru garantují karty ProID vysokou míru ochrany PKI dat:

 • Kryptografické klíče mohou být generovány v čipu anebo mohou být na kartu importovány
 • Všechny operace se soukromým klíčem probíhají uvnitř čipu – klíč nikdy neopustí prostředí karty
 • Soukromý klíč nelze z karty exportovat
 • Použití klíče je podmíněno zadáním PIN
 • Ke klíčovým párům lze na kartu uložit i příslušné certifikáty

SPECIFIKACE ČIPU – karta ProID+Q

Čip Gemalto MultiApp ID v4 , postavený na platformě Java Card a vybavený řadou ochranných mechanismů proti různým typům známých útoků.

VLASTNOSTI ČIPU

 • Všechny operace s privátním klíčem probíhají uvnitř čipu – klíč neopustí prostředí karty
 • Privátní klíč uložený na kartě nelze z karty vyexportovat
 • Klíče pro kvalifikovaný elektronický podpis jsou generovány v čipu
 • Klíče, které nejsou určeny pro kvalifikovaný elektronický podpis, mohou být generovány v čipu anebo mohou být na kartu importovány
 • Ke klíčovým párům lze na kartu uložit i příslušné certifikáty

Čipová karta je v souladu se standardem EN 419 211 a profily:

 • BSI-CC-PP-0059,
 • BSI-CC-PP-0075,
 • BSI-CC-PP-0071,
 • BSI-CC-PP-0072,
 • BSI-CC-PP-0076.
 • Soulad se specifikací ISO 7816

Objekty na kartě

 • PIN, 4-16 číslic, nastavena 4-místná konstantní hodnota, max. 3 neúspěšné pokusy.
 • QPIN, 5-16 číslic, nastavena 5-místná konstantní hodnota, max. 3 neúspěšné pokusy.
 • PUK8-16 číslic, nastavena 8-místná konstantní hodnota, max. 5 neúspěšných pokusů.
 • Generování RSA/ECC klíčů v čipu (RSA max 2048 bitů, ECC max 521 bitů) anebo možnost importu klíčů (RSA max 4096 bitů, ECC max 521 bitů) ANO
 • RSA klíčů/kvalifikovaných max 4096 bitů 4x
 • RSA klíčů/komerčních max 4096 bitů 6x
 • ECC klíčů/kvalifikovaných max 521 bitů 3x
 • ECC klíčů/komerčních max 521 bitů 3x
 • Možnost uložení certifikátů CA ANO
 • Možnost uložení datových objektů ANO
 • Čtení veřejných informací ANO
 • Vytváření a mazání souborů PIN, PUK,
 • Zajištění integrity modifikace objektů Klíč pro bezpečnou výměnu zpráv
 • Import privátního klíče Povolen

SPECIFIKACE ČIPU – karta ProID+

Čip IDCecore 40, postavený na platformě Java Card a vybavený řadou ochranných mechanismů proti různým typům známých útoků.

VLASTNOSTI ČIPU

 • Všechny operace s privátním klíčem probíhají uvnitř čipu – klíč neopustí prostředí karty
 • Privátní klíč uložený na kartě nelze z karty vyexportovat
 • Klíče pro kvalifikovaný elektronický podpis jsou generovány v čipu
 • Klíče, které nejsou určeny pro kvalifikovaný elektronický podpis, mohou být generovány v čipu anebo mohou být na kartu importovány
 • Ke klíčovým párům lze na kartu uložit i příslušné certifikáty

Čipová karta je v souladu se specifikací standardu ISO 7816

HW karty a operační systém je certifikován dle CC EAL5+

OBJEKTY NA KARTĚ

 • PIN Náhodný, 4 číslice, tisk na PIN formulář, max. 3 neúspěšné pokusy.
 • PUK Náhodný, 8 číslic, tisk na PIN formulář, max. 8 neúspěšných pokusů.
 • Administrační klíč Inicializovaný pro konkrétního koncového zákazníka, max. 16 neúspěšných pokusů.
 • Generování RSA klíčů v čipu anebo možnost importu klíčů ANO
 • RSA klíčů 1024 bitů 6 x
 • RSA klíčů 2048 bitů 10 x
 • Možnost uložení certifikátů CA ANO
 • Možnost uložení datových objektů ANO
 • Čtení veřejných informací ANO
 • Vytváření a mazání souborů PIN, PUK, Administrační klíč
 • Zajištění integrity modifikace objektů Klíč pro bezpečnou výměnu zpráv
 • Import privátního klíče Povolen
 • Recyklace karty – Administrační klíč anebo bez autorizace
 • Odblokování PIN – challenge / response pomocí administračního klíče

V případě zájmu zákazníka je možné za specifických podmínek upravit rozložení paměti (např. počet RSA klíčů) nebo nastavení bezpečnostních politik (počet autentizačních objektů typu PIN, klíč).

Karta ProID+Q

Na čipové kartě mohou být uloženy certifikáty od různých certifikačních autorit a pro rozmanité účely, včetně kvalifikovaných certifikátů, vydaných akreditovanými poskytovateli (certifikáty budou mít příznak uložení na kvalifikovaném prostředku).

Karta ProID+

Na čipové kartě mohou být uloženy certifikáty od různých certifikačních autorit a pro rozmanité účely, včetně certifikátů, vydaných akreditovanými poskytovateli (certifikáty nebudou mít příznak uložení na kvalifikovaném prostředku).

 • CA v doméně MS Windows (Active Directory Certificate Services)
 • eIdentity
 • PostSignum (CA České pošty)
 • a dalších CA, které fungují na standardních formátech

ProID+Q – Kontaktní QSCD čipová karta s personalizovanou PKI aplikací.

ProID+ – Multifunkční čipová karta s personalizovanou PKI aplikací.

Čipové karty lze dodat ve formátu ID-1 (velikost bankovní karty) nebo ID-000 (SIM) pro využití v USB nebo Bluetooth tokenech.
Karta ID-1 může mít do těla integrovaný libovolný bezkontaktní čip na technologiích Emarine, DESFire, Mifare, atd.

SOUČÁSTI DODÁVKY PROID+ Q

 • Inicializovaná čipová karta připravená pro práci s certifikáty a kryptografickými klíči
 • Design a potisk těla karty
 • Ovladač karty
  • Minidriver – Minidriverová knihovna pro Microsoft Windows,
  • Knihovna PKCS#11
  • TokenD
 •  ProID+ Manager
  • Správa karet a podpora scénářů
  • Vydání certifikátů na karty
  • Automatická obnova certifikátů
  • Potisk karty v místě vydání např. zaměstnaneckými údaji nebo fotografií
  • Evidence karet a certifikátů
  • Správa PIN
  • Recyklace karet
  • Odblokování PIN
 • Instalační průvodce ProID+

Pozn. instalační balíček je společný pro karty ProID+ i ProID+Q

SOUČÁSTI DODÁVKY PROID+

 • Inicializovaná čipová karta připravená pro práci s certifikáty a kryptografickými klíči
 • Design a potisk těla karty
 • Bezkontaktní čip (volitelně)
 • Applet ProID+ nahraný na kartu.
 • Ovladač karty
  • Minidriver•Minidriverová knihovna pro Microsoft Windows,
  • Knihovna PKCS#11
  • TokenD
 • ProID+ Manager
  • Správa karet a podpora scénářů
  • Vydání certifikátů na karty
  • Automatická obnova certifikátů
  • Potisk karty v místě vydání např. zaměstnaneckými údaji nebo fotografií
  • Evidence karet a certifikátů
  • Správa PIN
  • Recyklace karet
  • Odblokování PIN
 • Instalační průvodce ProID+

Máte nějaké dotazy k našim produktům?
Prohlédněte si sekci FAQ, kde naleznete řadu tipů a odpovědí.


  [honeypot honeypot-155]

  Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.