ACEx
Aplikácia pre jednoduchú obnovu certifikátov

Díky modulu ACEx (Authentication Certificate Exchange) vašim uživatelům již nikdy nevyprší platnost vydaných certifikátů. Tento modul totiž v reálném čase kontroluje jejich stav a automaticky vyzve uživatele k obnově těch, jejichž platnost končí. Díky modulu je pak může uživatel sám snadno obnovit. 

Modul pro správu uživatelských certifikátů

Představte si organizaci, která má stovky zaměstnanců. Každý zaměstnanec má přiřazena oprávnění (certifikáty), která mu umožňují provádět definované akce (podepisovat dokumenty, přihlásit se do systému…). Certifikáty však mají omezenou časovou platnost a po jejich expiraci se oprávnění zruší. Pokud je včas neobnoví, nemůže vykonávat svoji práci. Pro eliminaci tohoto problému jsme vytvořili modul ACEx.

PRO ŘEŠENÍ JAKÝCH PROBLÉMŮ JSME MODUL VYVINULI?

 • Proces obnovy platnosti certifikátu je pro běžné uživatele příliš složitý a časově náročný.
 • Pro IT administrátory organizací je nereálné provádět tyto operace za jednotlivé uživatele – hrozí jejich zahlcení  pouze touto rutinní činností
 • Pro všechny je pak těžké určit, kterým certifikátům hrozí expirace a mají být obnoveny.
 • Postup obnovy jednotlivých certifikátů se může lišit a být složitý i pro samotné správce infrastruktury.
 • Modul ACEx všechny tyto činnosti automatizuje a šetří tak obrovské množství času na správu životního cyklu certifikátů.

Jednoduchá obnova certifikátů samotným uživatelem

ACEx je vytvořen tak, aby s ním mohl každý uživatel obnovit své certifikáty sám. Jednoduše a bez hlubší znalosti IT. Stačí provádět jednoduché pokyny, které mu modul zobrazí v případě, že objeví certifikát s končící platností.

Aplikace se spouští automaticky na pozadí, při zapnutí počítače. Uživatel o její činnosti vůbec neví. Pouze v případě zjištění končícího certifikátu se uživateli zobrazí potřebná informace a je proveden procesem obnovy.

Základní úkoly aplikace ACEx

 • ACEx je jednoduchý grafický průvodce procesem obnovy certifikátu, určený pro běžné uživatele (úředníky, lékaře…).
 • Pravidelně kontroluje certifikáty na čipové kartě a v případě potřeby automaticky vyzve uživatele k aktualizaci certifikátů.
 • Řídí proces aktualizace a provádí uživatele celým procesem.
 • Pokud by na čipové kartě byly uloženy nepotřebné (např. expirované) certifikáty, postará se ACEx o jejich odstranění.
 • Organizace, které využívají doménovou certifikační autoritu MS Windows Server, mohou ACEx použít také pro vydání prvotních certifikátů.

Jaké certifikáty aplikace ACEx podporuje?

 • Doménové certifikační autority na platformě MS Windows Server
 • Certifikační autoritu eIdentity (Aby bylo možno pomocí ACEx obnovit kvalifikovaný certifikát, musí mít uživatel uložen na své kartě kvalifikovaný i komerční certifikát.)
 • Certifikační autoritu PostSignum

Ke stažení
Brožury a případové studie

Oborová řešení
Speciální funkce pro konkrétní obory

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás


  [honeypot honeypot-155]

  Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.