CMS
Webový portál pre evidenciu vydaných kariet

Chcete mít pod kontrolou vydané karty uvnitř vaší organizace? Znát jejich historii, obsah, jejich držitele či akce, které s nimi provedli? Pak použijte modul CMS – Card Management System.

Modul pro správu uživatelských certifikátů

Pro každou organizaci je mimořádně důležité mít pod  kontrolou vydané čipové karty a znát jejich historii. Zaměstnanci s nimi provádí řadu citlivých operací – přihlašují se do systémů, podepisují dokumenty, otevírají firemní prostory. CMS je speciální webové rozhraní, ve kterém můžou administrátoři v reálném čase vyhledat všechny důležité informace o kartách a jejich uživatelích.

Všechny informace na jednom místě

Jaké problémy vám pomůže vyřešit aplikace CMS?

 • Budete mít kompletní přehled o všech vydaných kartách uvnitř organizace.
 • Budete mít auditní záznamy o všech provedených akcích jednotlivými kartami i změnách na samotných kartách.
 • Budete znát všechny uživatele karet, jejich oprávnění a vydané klíče.
 • To vše s možností rozsáhlé filtracepodrobného vyhledávání.

K čemu slouží aplikace CMS?

Webová aplikace CMS slouží k jednoduchému vyhledávání informací v centrální evidenci karet. Tuto aplikaci využívají především správcové karet a také auditoři bezpečnosti. Neprivilegovaní doménoví uživatelé nemají pro prohlížení webových stránek oprávnění.

Pro práci s ní je třeba použít webový prohlížeč, který podporuje integrovanou autentizaci (např. MSIE, Edge, Chrome). Adresa WWW CMS je nastavena jako důvěryhodná pro odesílání doménových pověření.

Jaké funkce CMS nabízí?

 • Vyhledání informací o kartách – umožňuje vyhledávat jak na základě vlastností karet (např. číslo karty), tak uživatelů.
 • Zobrazení informace o kartě – po vyhledání se zobrazí všechny potřebné údaje konkrétní karty.
 • Zobrazení změn dat na kartě – zobrazuje seznam změn, provedených na vybrané kartě. Typicky informace o vygenerování páru klíčů, uložení certifikátu či smazání certifikátu s klíči.
 • Zobrazení obsahu karty – slouží pro zobrazení informace o klíčích a certifikátech, uložených na zvolené kartě.
 • Zobrazení informací o uživateli – zobrazuje informace buď o uživateli karty, nebo původci auditované události.
 • Zobrazení statistiky karet – zobrazuje souhrnné informace o provozovaných kartách.

ZOBRAZENÍ AUDITNÍCH UDÁLOSTÍ KARET

Tato funkce je vytvořena pro snadný audit případných bezpečnostních incidentů a komplexní pohled na události spojené s kartou. Zobrazuje všechny událostí, které byly realizovány nad zvolenou kartou, včetně:

 • Času, kdy daná událost nastala
 • Uživatele, který měl kartu v držení v okamžiku dané události
 • Uživatele, který danou událost prováděl.

Seznam je setříděn od aktuálních událostí po nejstarší události.

Ke stažení
Brožury a případové studie

Oborová řešení
Speciální funkce pro konkrétní obory

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás


  [honeypot honeypot-155]

  Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.