V příštím roce vstoupí v platnost evropská směrnice NIS 2, která určuje nová pravidla při řešení kybernetické bezpečnosti uvnitř organizací. Tuto směrnici bude muset v ČR povinně splnit více než 6.000 subjektů a soukromých firem. Ty budou muset zavést řadu nových procesů a nástrojů pro zajištění své kyberbezpečnosti. 

Registrujte se na bezplatnou virtuální konferenci, která vám pomůže zorientovat v nové evropské legislativě. Dozvíte se na ní důležité informace, které vám pomohou splnit toto nařízení a zabezpečit vaši organizaci.

Online konference NIS 2 se koná středu 14. září od 9:00 do 11:30 a registrace i účast je zdarma. Využijte tuto výjimečnou příležitost a zaregistrujte se včas.

Program a témata:

  • 9:00 – 9:15 | Úvodní slovo, zahájení
  • 9:15 – 9:45 | Podrobné představení směrnice NIS 2, NÚKIB
  • 9:45 – 10:15 | Informační bezpečnost dle normy ISO 27000, TAYLLORCOX
  • 10:15 – 10:45 | Kyberbezpečnost v praxi, ProID
  • 10:45 – 11:15 | Přehled dotačních titulů pro financování kybernetického zabezpečení, enovation
  • 11:15 – 11:30 | Panelová diskuze, závěr

Závěrečné losování

Na konci akce vylosujeme ze všech účastníků výherce mobilního telefonu iPhone.

Maximální výše pokuty za nedodržení směrnice je  10.000.000 Kč, nebo 2 % z celkového ročního obratu společnosti. Připravte se včas.