Co je kvalifikovaný elektronický podpis a jak ho zřídit s ProID?

Zjistěte vše o digitálním podepisování dokumentů. Přečtěte si návod na snadné vytvoření elektronického podpisu s kvalifikovaným certifikátem pomocí karty ProID+Q.

Přejít na návod

Řešíte zaručený či kvalifikovaný elektronický podpis? Potřebujete elektronicky podepsat PDF, e-mail či smlouvu? Nebo se chcete ucházet o veřejnou zakázku a potřebujete digitální podpis na přiložené dokumenty? V tomto článku se dozvíte, jak elektronický podpis funguje a jak ho můžete snadno vytvořit pomocí nástrojů ProID.

Evropské nařízení eIDAS a elektronický podpis

Proč se v souvislosti s elektronickým podpisem zmiňuje vždy toto nařízení? Je to jednoduché. eIDAS je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

Nařízení eIDAS definuje, co je elektronický podpis a jaké jsou jeho právní účinky napříč státy EU. Dále také např. zavádí služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů/pečetí či službu elektronického doručování.

Požadované vlastnosti elektronického podpisu

Aby byl kvalifikovaný elektronický podpis skutečně funkčním a bezpečným prostředkem identifikace, musí splňovat několik důležitých podmínek:

  1. Elektronický podpis musí být vždy spojen s konkrétní osobou. Jednoznačné a neměnné spojení je zajištěno kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis.
  2. Elektronický podpis musí umožňovat zpětnou identifikaci podepisující osoby.
  3. Elektronický podpis musí být vytvářen tak, aby ho podepisující osoba měla vždy pod svou kontrolou – k podpisu nesmí dojít automaticky bez jasně prokázané a zaznamenané vůle podepisujícího.
  4. Elektronický podpis je k podepsanému dokumentu připojen takovým způsobem, že je možné jednoznačně zjistit jakoukoliv následnou změnu v již podepsaném dokumentu.
  5. Musí být postaven na schválených kryptografických algoritmech.

Elektronický podpis tedy není žádný naskenovaný obrázek podpisu, ale matematický výpočet. Při jeho tvoření se nejprve vypočte otisk dokumentu, který se nazývá hash – konkrétní číslo. Jeho hlavní vlastností je to, že pokud vstupní dokument jakkoliv upravíte, výsledný hash se změní. Jakmile se hash vytvoří, systém ho zašifruje autorovým privátním klíčem, čímž vzniká elektronický podpis.

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.