Integrace

Multifaktorová autentizace do systémů a firewallů Fortinet

Bezpečné přihlášení (MFA/2FA) do administračního rozhraní Next Generation Firewall (NGFW)

Passwordless přihlášení s využitím druhého faktoru metodou ProID Mobile a dalšími nástroji ProID

Firewally a cloudové nástroje Fortinet pro ochranu organizací

Fortinet je globální společnost specializující se na poskytování bezpečnostních řešení pro sítě, zařízení a cloudové prostředí. Fortinet je známá především svými produkty v oblasti bezpečnostních zařízení, jako jsou firewally, antiviry, antimalwary, bezpečnostní brány, a další.

Klíčové produkty zahrnují:

FortiGate Firewalls, které poskytují ochranu sítí před různými hrozbami. Tyto firewally integrují různé bezpečnostní funkce, včetně detekce hrozeb, VPN, antiviru, antimalwaru a dalších.

Integrované bezpečnostní brány, které slouží k ochraně před komplexními hrozbami a umožňují organizacím centralizovaně spravovat své bezpečnostní politiky.

Bezpečnostní řešení pro ochranu cloudových infrastruktur a aplikací.

Bezpečnost pro síťové operace (SecOps), což znamená integraci bezpečnosti do operativních procesů sítě a umožňuje rychlou odpověď na bezpečnostní hrozby.

Fortinet je považován za jednoho z předních poskytovatelů bezpečnostních řešení a je široce používán firemními klienty a poskytovateli služeb po celém světě. Jejich technologie jsou navrženy k ochraně sítí, endpointů, cloudových prostředí a dalších aspektů informační bezpečnosti.

Podporované způsoby autentizace

Passwordless

Multifaktorová (MFA)

Dvoufaktorová (2FA)

Push notifikace

One Time Password (OTP)

SMS

Multifaktorové (MFA/2FA) přihlášení do rozhraní FortiGate Firewalls Fortinet

ProID umožňuje bezpečné dvoufaktorové přihlášení do rozhraní FortiGate Firewalls pomocí mobilní aplikace a dalších prostředků – čipovou kartou a tokeny. Autentizace s ProID Mobile je řešeno přes protokol Radius a umožňuje řadu autentizačních metod (push notifikace, SMS, OTP atd.).

Do Fortinet FortiGate a dalších aplikací z kategorie Next Generation Firewalls (NGFW) se lze přihlašovat s využitím biometriky a dalších metod, podporovaných smartphony.

Ostrovní režim s metodou ProID Mobile

V případě výpadku internetu či nutnosti odpojení celé organizace od sítě jsme schopni zajistit fungování autentizace v hybridním (offline) režimu.

Využití mobilní aplikace ProID Mobile pro bezpečné přihlášení

Nejnovější integrace

…a mnoho dalších

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.