Integrace

Multifaktorová autentizace do systému Apereo CAS

Bezpečné přihlášení (MFA/2FA) do admin konzole Central Authentication Service

Passwordless přihlášení s využitím druhého faktoru metodou ProID Mobile a dalšími nástroji ProID

Apereo CAS pro ověření a správu identit

Apereo CAS (Central Authentication Service) je open-source a centralizovaný systém pro ověřování totožnosti a jednotné přihlašování (Single Sign-On, SSO). CAS byl vyvinut jako projekt komunity Apereo.

Hlavním účelem CAS je poskytnout jednotné přihlášení pro uživatele. Uživatel se přihlásí jednou a poté získá přístup k různým službám nebo aplikacím bez opakovaného zadávání přihlašovacích údajů. CAS funguje na principu centrálního ověřování totožnosti, kde je uživatel ověřen jednou a poté jsou tato ověření sdílena s dalšími aplikacemi.

Klíčové funkce Apereo CAS:

  • Jednotné přihlášení (SSO).
  • Centrální ověřování totožnosti.
  • Podpora protokolů ověřování (OAuth, OpenID Connect a další).

CAS může být integrován s existujícími identifikačními a autentizačními systémy, což usnadňuje implementaci v již existujících IT infrastrukturách.

Podporované způsoby autentizace

Passwordless

Multifaktorová (MFA)

Dvoufaktorová (2FA)

Push notifikace

One Time Password (OTP)

SMS

Multifaktorové (MFA/2FA) přihlášení do rozhraní systému Apereo CAS (Central Authentication Service)

ProID umožňuje bezpečné dvoufaktorové přihlášení do administračního rozhraní Apereo CAS a jiných nástrojů pomocí mobilní aplikace a dalších prostředků – čipovou kartou a tokeny. Autentizace s ProID Mobile je řešeno přes protokol Radius a umožňuje řadu autentizačních metod (push notifikace, SMS, OTP atd.).

Do administračního rozhraní Apereo CAS a dalších aplikací z kategorie Central Authentication Service se lze přihlašovat s využitím biometriky a dalších metod, podporovaných smartphony.

Ostrovní režim s metodou ProID Mobile

V případě výpadku internetu či nutnosti odpojení celé organizace od sítě jsme schopni zajistit fungování autentizace v hybridním (offline) režimu.

Využití mobilní aplikace ProID Mobile pro bezpečné přihlášení

Nejnovější integrace

…a mnoho dalších

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.