Integrace

Multifaktorová autentizace do systému ArcSight

Bezpečné přihlášení (MFA/2FA) do admin konzole Security Information and Event Management

Passwordless přihlášení s využitím druhého faktoru metodou ProID Mobile a dalšími nástroji ProID

ArcSight SIEM pro detekci hrozeb

ArcSight je bezpečnostní SIEM systém, který byl vyvinut společností ArcSight, Inc. Je navržen tak, aby organizacím pomohl sledovat a reagovat na bezpečnostní události a incidenty v jejich informačních technologiích a sítích.

ArcSight SIEM zahrnuje:

  • Sběr a analýza událostí z různých zdrojů v IT prostředí. Následně provádí analýzu těchto událostí za účelem identifikace potenciálních hrozeb.
  • Detekci hrozeb pomocí a identifikaci podezřelých aktivit.
  • Správu bezpečnostních incidentů a podporu pro efektivní řešení incidentu.
  • Sledování shody (Compliance Monitoring) s bezpečnostními standardy a předem definovanými pravidly a politikami.

ArcSight SIEM je využíván organizacemi, které hledají efektivní způsob sledování a řešení bezpečnostních hrozeb v uvnitř svého perimetru.

Podporované způsoby autentizace

Passwordless

Multifaktorová (MFA)

Dvoufaktorová (2FA)

Push notifikace

One Time Password (OTP)

SMS

Multifaktorové (MFA/2FA) přihlášení do rozhraní SIEM systému ArcSight

ProID umožňuje bezpečné dvoufaktorové přihlášení do rozhraní ArcSight a jiných nástrojů pomocí mobilní aplikace a dalších prostředků – čipovou kartou a tokeny. Autentizace s ProID Mobile je řešeno přes protokol Radius a umožňuje řadu autentizačních metod (push notifikace, SMS, OTP atd.).

Do administračního rozhraní ArcSight a dalších aplikací z kategorie Security Information and Event Management (SIEM) se lze přihlašovat s využitím biometriky a dalších metod, podporovaných smartphony.

Ostrovní režim s metodou ProID Mobile

V případě výpadku internetu či nutnosti odpojení celé organizace od sítě jsme schopni zajistit fungování autentizace v hybridním (offline) režimu.

Využití mobilní aplikace ProID Mobile pro bezpečné přihlášení

Nejnovější integrace

…a mnoho dalších

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.