Integrace

Multifaktorová autentizace do administračního rozhraní FortiManager

Bezpečné přihlášení (MFA/2FA) do rozhraní Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN) FortiManager

Passwordless přihlášení s využitím druhého faktoru metodou ProID Mobile a dalšími nástroji ProID

FortiManager pro centralizovanou správu firewallů Fortinet

FortiManager je produkt společnosti Fortinet, který slouží k centralizované správě a konfiguraci firewalů. FortiManager umožňuje organizacím centralizovaně spravovat a monitorovat svou síťovou bezpečnost, což je důležité v prostředích, kde je nasazeno více bezpečnostních zařízení.

Klíčové funkce FortiManageru:

  • Centralizovaná správa konfigurace.
  • Automatizace a orchestrace pro změnu politik, aktualizace a další úpravy v celé síti.
  • Sledování a správa bezpečnostních událostí.
  • Správa certifikátů a klíčů.

FortiManager lze integrovat s dalšími produkty a nástroji společnosti Fortinet, jako jsou FortiAnalyzer pro pokročilé sledování a analýzu, nebo FortiSIEM pro správu bezpečnostních událostí.

FortiManager je navržen tak, aby usnadňoval správu a monitorování bezpečnostních zařízení od Fortinet v rozsáhlých síťových prostředích a pomáhal organizacím dosáhnout vysokou míru zabezpečení.

Podporované způsoby autentizace

Passwordless

Multifaktorová (MFA)

Dvoufaktorová (2FA)

Push notifikace

One Time Password (OTP)

SMS

Multifaktorové (MFA/2FA) přihlášení do rozhraní SD-WAN FortiManager

ProID umožňuje bezpečné dvoufaktorové přihlášení do rozhraní FortiManager pomocí mobilní aplikace a dalších prostředků – čipovou kartou a tokeny. Autentizace s ProID Mobile je řešeno přes protokol Radius a umožňuje řadu autentizačních metod (push notifikace, SMS, OTP atd.).

Do FortiManageru a dalších aplikací z kategorie Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN) se lze přihlašovat s využitím biometriky a dalších metod, podporovaných smartphony.

Ostrovní režim s metodou ProID Mobile

V případě výpadku internetu či nutnosti odpojení celé organizace od sítě jsme schopni zajistit fungování autentizace v hybridním (offline) režimu.

Využití mobilní aplikace ProID Mobile pro bezpečné přihlášení

Nejnovější integrace

…a mnoho dalších

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

    Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.