Management digitálních certifikátů

NTFMail – Automatické notifikace na expiraci certifikátů

Už žádné expirované certifikáty, bez nichž se zaměstnanec nedostane do svého počítače či nepodepíše dokument. A také už žádná složitá agenda pro správce. NTFMail automaticky zasílá e-mailové alerty všem zúčastněným o blížících se expiracích jejich certifikátů.

Modul pro správu uživatelských certifikátů

Modul pro správu technologických certifikátů

Už žádné expirované certifikáty

Pro běžné uživatele i správce infrastruktury je jedním z největších problémů udržovat platnost certifikátů – ty totiž mají omezenou dobu použití. Pro jejich snadnou správu a automatizaci procesů jsme vyvinuli modul NTFMail, který zasílá e-mailem informace o blížících se expiracích certifikátů, případně informuje uživatele o vydání nového certifikátu. Držitelé si tak mohou naplánovat obnovení svých certifikátu ještě před vypršením jejich platnosti.

PRO ŘEŠENÍ JAKÝCH PROBLÉMŮ JSME MODUL VYVINULI?

 • V případě expirace certifikátu je jeho obnova výrazně složitější, než pouhá aktualizace
 • Pro IT administrátory organizací je nereálné sledovat platnost certifikátů za jednotlivé uživatele – hrozí jejich zahlcení  pouze touto rutinní činností
 • Pro všechny je pak těžké určit, kterým certifikátům hrozí expirace a mají být obnoveny.
 • Pokud organizace využívá technologické certifikáty, může být jejich správa ještě složitější.
 • Modul NTFMail automatizuje tyto činnosti a šetří tak obrovské množství času na správu životního cyklu certifikátů.

Na míru pro vzdálenou práci

Modul je vhodný zejména pro organizace, využívající práci externích zaměstnanců (banky, školy, výzkumné týmy). Ti se do interních systémů přihlašují méně často a nesledují platnost svých certifikátů. Sledují však firemní e-mailovou komunikaci, kam jim přijde oznámení o blížící se expiraci.

Díky tomu mohou certifikáty jednoduše obnovit a vyhnout se situacím, kdy potřebují pracovat, ale jejich oprávnění již vypršelo. Zároveň tak významně šetří kapacity IT oddělení organizace, které by jinak musely certifikáty znovu aktivovat.

Neomezené certifikační autority

 • NTFmail neklade žádná omezení na certifikační autoritu, která generuje certifikáty. Umí zpracovávat jakékoli certifikáty, odpovídající standardu X.509RFC 5280.
 • NTFmail podporuje zpracování certifikátů, vydaných z:
  • Doménové certifikační autority, provozované na platformě MS Windows Server.
  • Komerčních / veřejných certifikačních autorit.
  • Kvalifikovaných certifikačních autorit (kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru – podle nařízení eIDAS)

Neomezené notifikace

 • NTFmail je provozován na doménovém počítači – obvykle na serveru s operačním systémem MS Windows Server, ale může být provozován také na klientském operačním systému MS Windows.
 • Po aktivaci v pravidelných intervalech prohledává databázi certifikátů. Pokud nalezne certifikát, o kterém je třeba předat zprávu, vytvoří e-mail a odešle jej příjemci.
 • E-mailové zprávy jsou odesílány prostřednictvím e-mailového serveru a jeho fungování není závislé na konkrétním typu.
 • Pro zasílání zpráv využívá standardní protokol SMTP. Komunikace s e-mailovým serverem může být šifrována pomocí STARTTLS.
 • Šablony notifikačních e-mailů mohou být personalizovány a nastylovány – modul podporuje HTML.

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

  Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.