Management digitálních certifikátů

Správce karty
Aplikace pro uživatele

Jednoduchá aplikace pro koncové uživatele pro správu certifikátů, čipových karet a dalších nastavení.

Modul pro správu uživatelských certifikátů

Modul pro správu technologických certifikátů

Jednoduchá správa v instalované aplikaci

Pro běžné uživatele i správce organizace je jedním z největších problémů udržovat platnost certifikátů – ty totiž mají omezenou dobu použití. Pro jejich snadnou správu a správu samotných zařízení (čipových karet) jsme vyvinuli tento modul, který je umožňuje uživatelům jednoduše spravovat.

PRO ŘEŠENÍ JAKÝCH PROBLÉMŮ JSME MODUL VYVINULI?

 • Zjištění informací o kartě a certifikátech uživatele
 • Vložení nových certifikátů ze souboru či ze systému
 • Změna PINu a PUKu
 • Import klíčů ze souborů a ze systému
 • Vzdálené odblokování karty

Certifikáty pod kontrolou

Program Správce karty umožňuje uživateli spravovat digitální klíče a certifikáty na kartách kompatibilních s MS Base Smart Card CSP/KSP.

Klíče a certifikáty mohou být mazány z karty, exportovány do souboru a nebo importovány ze souboru. Program umožňuje také registrovat a odregistrovat certifikáty v systému. Program umožňuje změnu PINu, PUKu a admin klíče karty. Pro změnu těchto bezpečnostních prvků lze použít standardních systémových mechanismů.

Správce karty komunikuje s kartami pomocí PC/SC rozhraní. Používá také CSP pro zjištění některých údajů o kartě.

Rozhraní aplikace Správce karty

Vše o čipové kartě uživatele

Čipové karty ProID umožňují bezpečně uchovávat RSA klíče, certifikáty a další data. Aplikace zobrazí v hlavním panelu číslo karty přidělené vydavatelem karty a informace o objektech, které zabezpečují přístup ke kartě – PINech, PUKu, administračním klíči. Kromě počtu volných a použitých kontejnerů se zobrazují také počty RSA klíčů příslušné délky. Také je uveden volný a celkový prostor.

Kontejner s RSA klíčem

Aplikace zobrazí v hlavním panelu název kontejneru. Dále je zobrazena informace o klíči, který je uložen v kontejneru – o jeho typu a délce. Pokud je s klíčem asociován certifikát, je zobrazena informace o tomto certifikátu. Pokud je s klíčem není asociován certifikát, je zobrazena možnost importu na kartu.

Správa digitálních certifikátů (CLM)

Certifikát obsahuje veřejnou část příslušného RSA klíče. Obsahuje také informace o majiteli klíče, platnost, vydavatele a sériové číslo, které bylo certifikátu přiděleno. Může být uložen na kartě, v souboru v rámci souborového systému nebo v registrovaný v systému Windows.

Lze provádět následující operace:

 • Export do souboru – certifikát se uloží do vybraného souboru.
 • Smazání certifikátu z karty.
 • Registrace certifikátu do systému.
 • Odregistrování certifikátu ze systému.
 • Import certifikátu ze systému na kartu, pokud je v systému zaregistrovaný.
 • Import certifikátu ze souboru na kartu.

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás

  Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.