Záznam webináře:

Postkvantová kryptografie, kryptografické algoritmy a řešení zranitelností v Active Directory

Čtvrtek 3. listopadu 2022 | 10:00 až 11:30
Přehrát záznam

Zjistěte vše o zavedení moderní kryptografie pro ochranu vašich dat

Kompletní videozáznam webináře:

Prezentace ke stažení:

Potřebujete poradit s nastavením AD či implementací kryptografie uvnitř vaší organizace? Objednejte si zdarma revizi PKI.

Zavedení kryptografie uvnitř organizací se stává důležitou součástí bezpečnostních řešení. Šifrování odesílaných dat, ukládaných souborů či komunikace dokáže zabránit zneužití či ztrátě důležitých informací.

Navíc využívání kryptografie vyžaduje celá řada směrnic a oborových norem – ISO27001, TISAX, Zákon o kybernetické bezpečnosti a nově i evropská směrnice NIS 2.

Naši experti vám představí aktuální vývoj poskvantové kryptografiedoporučené kryptografické prostředky a algoritmy.

Dalším tématem budou odhalené kritické zranitelnosti autentizace pomocí certifikátů v prostředí MS Active Directory a jejich řešení.

Odborné brožury volně ke stažení